Categorieën
Persberichten

Hulp bij dyslexie

Dyslexie is een stoornis, waarbij de persoon moeite heeft met lezen en schrijven of een van beide. Dit is natuurlijk een groot probleem en helaas is het nooit helemaal te verhelpen. Zeker als uw kind van plan was een bepaalde studie te volgen en hier nu niet meer in staat toe is of niet aan alle toelatingseisen voldoet. Gelukkig zijn er tegenwoordig wel allerlei middelen waarbij het leven van de persoon wat eenvoudiger wordt. Bijvoorbeeld computerprogramma’s of ICT-hulp zijn erg modern en helpen vaak al voor een groot deel. Hieronder leest u wat te doen bij de constatering van dyslexie bij uzelf of aan naaste.

School

Wanneer de diagnose dyslexie gesteld is, kan het handig zijn om tijdig bij de school waar de persoon ingeschreven staat te informeren naar de mogelijkheden. De meeste scholen zijn namelijk voorbereid op dergelijke gevallen en weten dan ook goed wat ze moeten doen. Ook zijn er doorgaans de juiste hulpmiddelen aanwezig, zodat het probleem zo goed mogelijk opgelost kan worden. De instellingen kunnen bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen, het vergroot afdrukken van documenten en de mogelijkheid tot het laten vallen van een tweede taal als Frans of Duits. Verder is het mogelijk om oraal of auditief toetsen af te nemen, in plaats van op papier. Ten slotte zijn digitale hulpmiddelen als Kurzweil toegestaan, waardoor het gemakkelijker wordt om toetsen te maken.

ICT-middelen

Zoals genoemd in bovenstaande alinea, is het toegestaan om gebruik te maken van ICT-middelen om de dyslectische persoon te ondersteunen. Dergelijke hulpmiddelen zijn echter wel vrij duur in aanschaf. Gelukkig heeft de Nederlandse wet- en regelgeving goede regels opgesteld voor deze aankopen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een bepaalde vergoeding te ontvangen voor bepaalde producten en behandeling. Tegenwoordig is dit zelfs in het zorgpakket opgenomen, mits de persoon enkelvoudige dyslexie heeft. Dit wil zeggen dat er naast de stoornis geen andere ziekte bestaat, zoals AD(H)D. Dit heeft wel enkele voorwaarden overigens. Het kind moet onder andere een basisschoolleeftijd hebben of als er in het leerlingdossier aangegeven staat dat de persoon (vermoedelijk) de stoornis heeft.  

Taalcursus

Ten slotte is het een optie om een taalcursus te volgen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij Interlect-groep, die zich vooral specialiseren in dergelijke cursussen. Dit helpt het kind bij het leren van een taal, zo nodig, maar ook bij het beheersen ervan. Dergelijke taalcursussen helpen de persoon namelijk bij het begrijpen van de grammatica, vocabulaire en zinsbouw van de Nederlandse taal. Zo is het goed mogelijk dat uw kind later beter om kan gaan met de dyslexie. Zo leert de persoon ook gelijk over andere culturen, zoals die van Duitsland. Meer hierover is te lezen op Duitslandinfoblog.nl.